Thuật Ngữ Liên Quan Đến Hợp Đồng Mua Bán Vinhomes Green Bay

1 Số thuật ngữ liên quan đến hợp đồng mua bán khách hàng đặt mua căn hộ Vinhomes Green Bay nên biết.

1.1 “Căn Hộ” là một căn hộ đươc ̣ xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã đươc ̣phê duyêṭ thuộc Nhà Chung Cư do Công ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Giải Trí Mễ Trì đầu tư tư xây dựng với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

1.2 “Nhà Chung Cư” là toàn bộ tòa nhà chung cư nơi có Căn Hô ̣thuộc Dự Án do Công ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Giải Trí Mễ Trì làm Chủ Đầu Tư, bao gồm các căn hộ, diên ̣ tích kinh doanh, thương maị…. và các công trình tiện ích chung của tòa nhà chung cư, kể cả phần khuôn viên (nếu có);

1.3 “Hợp Đồng” là hợp đồng mua bán Căn Hộ này và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng

1.4 “Giá Bán Căn Hộ” là tổng số tiền bán Căn Hộ được xác định tại Điều 3 của Hợp Đồng;

1.5 “Bảo Hành Nhà Ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của Hợp Đồng khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng;

1.6 “Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy, bao gồm cả phần diên ̣tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chiacác Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt;

1.7 “Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ,bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ;

1.8 “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” là phần Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được quy định tại Điều1.6 của Hợp Đồng và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ như được quy định tại Điều 11.1 của Hợp Đồng này;

1.9 “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diên ̣ tích trong Nhà Chung Cư nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ giá tri ̣phầndiên ̣ tích thuôc ̣ sở hữu riêng này vào giá bán Căn Hô ̣ như được quy định tại Điều 11.2 của Hợp Đồng này. Để làm rõ, Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán bao gồm (i) phần diện tích sử dụng riêng của Bên Bán được tính theo kích thước thông thủy theo nguyên tắc tương tự cách tính Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ và (ii) các trang thiết bị sử dụng riêng gắn với phần diện tích này;

1.10 “Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung” là phần diện tích và các thiết bị thuôc ̣ sởhữu, sử dụng chung trong Nhà Chung Cư theo quy điṇ h củ a pháp luâṭ nhà ở và đươc ̣ Các Bên thỏa thuân ̣ cụ thể taị Điều 11.3 của Hợp Đồng này;

1.11 “Bản Nội Quy Nhà Chung Cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được đính kèmtheo Phụ Lục 06 của Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Chủ Đầu Tư sửa đổi, bổsung thống nhất với Bên Mua và theo quy định của pháp luật (trong trường hợp chưa đủ điều kiện tổ chức Hôị nghị nhà chung cư) hoặc được Hôị nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;

1.12 “Phần Sở Hữu Riêng Của Chủ Sở Hữu Khác” là phần diện tích và các trang thiết bị kỹ thuật trong Nhà Chung Cư như được nêu tại Điều 11.4 của Hợp Đồng này;

1.13 “Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư” là khoản tiền 2% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản tiền lãi phát sinh và các khoản thu khác theo quy địnhcủa pháp luật (nếu có)) mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp tính trên phần diện tích thuộc sởhữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong Nhà Chung Cư;

1.14 “Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là các dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư,bao gồm việc quản lý, vận hành nhằm đảm bảo cho Nhà Chung Cư hoạt động bình thường;

1.15 “Bảo Trì Nhà Chung Cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung thuộc Nhà Chung Cư nhằm duy trìchất lượng Nhà Chung Cư;

1.16 “Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Nhà Chung Cư sau khi Nhà Chung Cư được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;

1.17 “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trongHợp Đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thưc ̣ hiên ̣ các nghia ̃ vu ̣của mình theo hơp ̣ đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.Các trườ ng hơp ̣ đươc ̣ coi là sự kiên ̣ bất khả kháng đươc ̣ các bên nhất trí thỏa thuân ̣ cu ̣ thể taị Điều 14 của hơp ̣ đồng này

1.18 “Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua để chứng nhận quyền sở hữu Căn Hộ theo quy định của pháp luật đất đai;

1.19 “Dự Án” là dự án Khu chức năng chính là cây xanh, hồ điều hòa một phần công trình công cộng kết hợp Nhà Ở – Vinhomes Green Bay, có địa chỉ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Giải Trí Mễ Trì là Chủ Đầu Tư;

1.20 “Chủ Đầu Tư” có nghĩa là Công ty Cổ Phần Phát Triển Thể Thao Và Giải Trí Mễ Trì

Xem mẫu hợp đồng mua bán dự án Vinhomes Green Bay vui lòng đăng ký thông tin theo mẫu dưới đây:


TẢI BẢNG GIÁ CHI TIẾT, ĐĂNG KÝ NHẬN CUỘC GỌI TƯ VẤN DỰ ÁN VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ

Hotline: 0906 616 456